مقالات

آزمون های تحصیل در ترکیه

آزمون های تحصیل در ترکیه

اگر قصد ادامه تحصیل در ترکیه و مهاجرت تحصیلی به این کشور را دارید، باید در مورد آزمون های تحصیل در ترکیه اطلاعاتی کسب کنید. برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه، دانشجویان بین‌المللی باید دارای مدرک زبان رسمی باشند. در زیر آزمون‌های زبان مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه را برای شما بررسی کرده‌ایم:

 • آزمون یوس (YÖS): آزمون یوس یک آزمون استاندارد است که برای ورود به برخی از دانشگاه‌های ترکیه برای دانشجویان بین‌المللی برگزار می‌شود. این آزمون موردنیاز برای دانشجویانی است که قصد تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های ترکیه را دارند.
 • تافل (TOEFL): تافل یکی از آزمون‌های زبان انگلیسی است که برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره حداقل برای تافل برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 • آیلتس (IELTS): آیلتس یکی دیگر از آزمون‌های زبان انگلیسی است که برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره حداقل برای آیلتس برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 • سایر آزمون‌ها: علاوه بر تافل و آیلتس، دانشگاه‌های ترکیه ممکن است از آزمون‌های دیگری مانند CAE، CPE، و PTE نیز استفاده کنند.

توصیه می‌شود قبل از شروع فرایند درخواست ورود به دانشگاه در ترکیه، با دانشگاه‌های مورد نظر خود تماس بگیرید و نیازمندی‌های آن‌ها را بررسی کنید.

آزمون های زبان موردنیاز برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه

آزمون های زبان موردنیاز برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه

برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه، دانشجویان بین‌المللی باید دارای مدرک زبان رسمی باشند. در زیر آزمون‌های زبان مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه را برای شما بررسی کرده‌ایم:

 • آزمون یوس (YÖS): آزمون یوس یک آزمون استاندارد است که برای ورود به برخی از دانشگاه‌های ترکیه برای دانشجویان بین‌المللی برگزار می‌شود. این آزمون موردنیاز برای دانشجویانی است که قصد تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های ترکیه را دارند.
 • تافل (TOEFL): تافل یکی از آزمون‌های زبان انگلیسی است که برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره حداقل برای تافل برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 • آیلتس (IELTS): آیلتس یکی دیگر از آزمون‌های زبان انگلیسی است که برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره حداقل برای آیلتس برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 • سایر آزمون‌ها: علاوه بر تافل و آیلتس، دانشگاه‌های ترکیه ممکن است از آزمون‌های دیگری مانند CAE، CPE، و PTE نیز استفاده کنند.

توصیه می‌شود قبل از شروع فرایند درخواست ورود به دانشگاه در ترکیه، با دانشگاه‌های مورد نظر خود تماس بگیرید و نیازمندی‌های آن‌ها را بررسی کنید.

پیشنهاد مطالعه: کار دانشجویی در ترکیه

آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی

آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی

برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه در مقطع کارشناسی (لیسانس)، دانشجویان بین‌المللی می‌توانند از دو طریق ورود به دانشگاه در ترکیه شرکت کنند:

 • آزمون سیستم ملی ورود به دانشگاه‌های ترکیه (TYT): این آزمون برای دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی ترکیه قصد تحصیل دارند مورد نیاز است. TYT شامل بخش‌های ریاضی، تاریخ، جغرافیا، فیزیک و شیمی است و دانشجویان باید در همه این بخش‌ها آزمون دهی کنند.
 • آزمون دانشگاه‌ها (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı – ÜDS): این آزمون برای دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی ترکیه دارند مورد نیاز است. در این آزمون، دانشجویان باید در بخش‌های خواندن، نوشتن و شنیدن زبان انگلیسی آزمون دهی کنند.

همچنین، برخی از دانشگاه‌های ترکیه ممکن است از آزمون‌های دیگری مانند آیلتس و تافل نیز استفاده کنند. بهتر است قبل از شروع فرایند درخواست ورود به دانشگاه، با دانشگاه‌های مورد نظر خود تماس بگیرید و نیازمندی‌های آن‌ها را بررسی کنید.

آزمون های ورودی به دانشگاه های ترکیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی

آزمون های ورودی به دانشگاه های ترکیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی

برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا)، دانشجویان بین‌المللی باید دارای یک مدرک زبان رسمی با نمره قابل قبول باشند. در زیر آزمون‌های زبان معمول برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه در مقطع تحصیلات تکمیلی را بررسی می‌کنیم:

 • آزمون یوس (YÖS): برای ورود به بعضی از دانشگاه‌های ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، دانشجویان بین‌المللی باید با موفقیت آزمون یوس را گذرانند. این آزمون شامل بخش‌های زبان ترکی، ریاضیات و زبان انگلیسی است.
 • آیلتس (IELTS): آیلتس یکی از آزمون‌های زبان انگلیسی است که برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره حداقل برای آیلتس برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 • تافل (TOEFL): تافل از دیگر آزمون‌های زبان انگلیسی است که ممکن است برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد. نمره حداقل برای تافل برای ورود به دانشگاه‌های ترکیه مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 • آزمون دانشجویی دانشگاه (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı – ÜDS): این آزمون برای ورود به برخی از دانشگاه‌های ترکیه در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، دانشجویان باید در بخش‌های خواندن، نوشتن و شنیدن زبان انگلیسی آزمون دهی کنند.

همچنین، برخی از دانشگاه‌های ترکیه ممکن است از آزمون‌های دیگری مانند CAE، CPE و PTE نیز استفاده کنند. بهتر است قبل از شروع فرایند درخواست ورود به دانشگاه، با دانشگاه‌های مورد نظر خود تماس بگیرید و نیازمندی‌های آن‌ها را بررسی کنید.

پیشنهاد مطالعه: تحصیل در ترکیه به زبان انگلیسی

آزمون های رشته های پزشکی و پیراپزشکی در ترکیه

آزمون های رشته های پزشکی و پیراپزشکی در ترکیه

در ترکیه، برای ورود به رشته های پزشکی و پیراپزشکی، دانشجویان باید ابتدا آزمون سیستم ملی ورود به دانشگاه‌های ترکیه (TYT) را گذرانده و سپس در آزمون ورودی به رشته پزشکی (Tıp Fakültesi Giriş Sınavı – TUS) شرکت کنند. برای ورود به رشته پیراپزشکی (Diş Hekimliği Fakültesi), دانشجویان باید در آزمون ورودی به رشته پیراپزشکی (Diş Hekimliği Fakültesi Giriş Sınavı – DUS) شرکت کنند.

آزمون ورودی به رشته پزشکی (TUS) شامل بخش‌های تئوری و عملی است و در آن، دانشجویان باید نشان دهند که دارای دانش و مهارت‌های لازم برای تحصیل در رشته پزشکی هستند. همچنین، دانشجویان باید در آزمون‌های دیگری مانند آزمون زبان انگلیسی (IELTS، TOEFL، ÜDS و غیره) نیز نمره قابل قبولی کسب کنند.

برای ورود به رشته پیراپزشکی (Diş Hekimliği Fakültesi)، دانشجویان باید در آزمون ورودی به رشته پیراپزشکی (DUS) شرکت کنند. این آزمون شامل بخش‌های تئوری و عملی است و دانشجویان باید نشان دهند که دارای دانش و مهارت‌های لازم برای تحصیل در رشته پیراپزشکی هستند. همچنین، دانشجویان باید در آزمون‌های دیگری مانند آزمون زبان انگلیسی (IELTS، TOEFL، ÜDS و غیره) نیز نمره قابل قبولی کسب کنند.

در کل، ورود به رشته های پزشکی و پیراپزشکی در ترکیه بسیار رقابتی است و دانشجویان باید برای کسب نمرات قابل قبول در آزمون‌های مختلف، مطالعه و آمادگی کافی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *